YKS DİL (YDT)

Üniversitelerin Yabancı Dil Puanıyla öğrenci alan programlarından birine yerleşmek isteyen adayların üniversite sınavında TYT’ye girdikten sonra 3. Oturum olan YKS Dil (eski adı LYS-5) sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınav adayların temel olarak İngilizce kelime ve gramer bilgileri aracılığıyla yabancı dilde okuduğunu anlama becerisini ölçmektedir. Yabancı Dil Testinde dilbilgisi, kelime bilgisi, cümle tamamlama, çeviri, paragrafta anlam, anlamca en yakın cümle, paragraf tamamlama, anlamca uygun olmayan cümleyi çıkarma, durum, diyalog gibi soru türlerinden oluşan 80 soru bulunur. Dil puanı hesaplanırken Temel Yetenek Testinin %40’ı Yabancı Dil Testinin %60’ı toplanır. Kurumumuz tüm bu özellikleri göz önünde bulundurarak;

  • Öncelikle konu eksiklerinin tamamlanması ve soru çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
  • Öğrencilerin hepsine bireysel çalışma programları oluşturarak Yabancı Dil Testi için doğru çalışma tekniklerinin benimsenmesi için yol gösterir.
  • Değişen sınav mantığını analiz edip öğrencileri yeni stratejilere yönlendirir.
  • Türkiye genelinde öne çıkan yayınları , konu ve soru bankalarıyla, yaprak testlerle zengin ve sınırsız kaynak desteğiyle ihtiyaç duyulan her materyali öğrencilere sağlar.
  • Alanında uzman kadrosuyla sınava giden uzun maratonda öğrencilere adım adım teknik, stratejik ve psikolojik konularda materyal, bilgi ve rehberlik desteği sunar.
  • Düzenli aralıklarla uygulanan deneme sınavlarının soru ve konu bazında değerlendirmesini yaparak öğrencileri doğru şekilde yönlendirir.