Ölçme - Değerlendirme ve Sınavlar

Seviye Tespit Sınavları, Genel Deneme Sınavları ve Deneme Sınavlarıyla öğrencilerimizin başarıları belli aralıklarla ölçülür, sınav sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik ek çalışmalar yapılır.

Genel Deneme Sınavları
Konunun işlenip işlenmediğine bakılmaksızın tüm konuları içerir. Genel Deneme Sınavlarına göre rehberlik servisi tarafından zorunlu etüt çalışmaları verilir.
 
Seviye Tespit Sınavları (STS)
Bilgi düzeyi ve kavrama düzeyini ölçen Seviye Tespit Sınavları ile oluşturulan homojen gruplarda bireyselleştirilmiş eğitim hedeflenir.
 
Konu Tarama Sınavları
Uygulanacağı haftaya kadar işlenmiş konulardan hazırlanır.